Luennolla tutustutaan työpaikkojen tule-ongelmiin ja niiden vaikutukseen työyhteisössä. TULE-vaivojen syntyyn vaikuttavia riskitekijöitä ovat sellaiset työhön, vapaa-aikaan, elintapoihin tai perimään liittyvät tekijät, jotka joko yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa voivat lisätä yksilön todennäköisyyttä sairastua.

Tule-ongelmat

  • Tuki- ja liikuntaelin vaivojen vaikutus sairaspoissaoloihin
  • Stressi ja tulesairaudet
  • Tule-sairaudet numeroina
  • Toimistotyön riskitekijät

Kiinnostaisiko kuulla lisää?