Ravitsemus on keskeinen osa hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Se miten syöt vaikuttaa paitsi fyysiseen terveydentilaasi nyt ja tulevaisuudessa, myös mielialaan, vireyteen yleiseen jaksamiseen, henkiseen ja fyysiseen suorituskykyyn ja jopa unen laatuun.

Ravitsemus -luento johdattaa teidät hyvän ravitsemuksen äärelle. Luennolla mm. käydään läpi hyvän ravitsemuksen peruspilarit ja huonon ravitsemuksen tuomat uhat, pohditaan miten terveellinen ravinto saadaan osaksi arkea käytännön tasolla, opitaan mihin kaikkeen ravitsemus vaikuttaa ja miten ravitsemusta voidaan käyttää paremman vireyden ja suorituskyvyn lähteenä sekä puhutaan ravitsemuksen roolista pitkäaikaissaurauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

Mitä luento tarjoaa?

  • Tietoa ravitsemuksen vaikutuksesta terveyteen
  • Ohjeet hyvän ravitsemuksen koostamiseen
  • Motivaatiota ja työkaluja oman ruokavalion parantamiseen

Kiinnostaisiko kuulla lisää?