Lisätty aukioloaika, joka on tästä eteenpäin arkisin klo 9.00 – 17.00( ellei toisin sovita.)