0443264060

info@ortofix.fi

Toimipisteet

Kuntotestaus – lisää motivaatiota liikkumiseen

Liikunnan vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn ovat kiistattomat. Kuntotestauksen avulla voidaan määrittää kunnon nykyinen taso ja seurata liikuntaharjoittelun vaikutusta kunnon kehittymiseen. 

Nykykynnon kartoitus auttaa tavoitteiden asettelussa sekä löytämään osa-alueet, joiden kehittäminen edesauttaa tavoitteiden saavuttamiseta. Se toimii myös pohjana tehokkaan ja turvallisen harjoitusohjelman laatimiselle. 

Testaukseen perustuva yksilöllisesti suunniteltu harjoittelu ja lihashuolto edesauttavat liikuntaharjoittelun tavoitteiden saavuttamista, ennaltaehkäisevät rasitusvammoja, ylirasitusta sekä akuuttien vammojen syntymistä.

Uusintatestaukset antavat luotettavaa tietoa siitä, onko harjoittelu tuottanut toivottuja tuloksia. Kuntotestauksia hyödynnetään myös arvioitaessa testattavan työkykyä ja soveltuvuutta erilaisiin työtehtäviin.  

Kunnon todentamisella ja kehittymisen seuraamisella on todettu olevan merkittävä vaikutus liikkujan motivaatioon.  Kuntotestauspalvelumme sopivat kaikille huippu-urheilijoista peruskuntoilijoihin kuin myös liikuntaa harrastamattomille.  

Kuntotestejä voidaan tehdä yksilöille sekä ryhmille esimerkiksi osana henkilöstön työhyvinvointi- tai virkistyspäivää.

Tervetuloa kuntotestaukseen

Valmistautumisohjeet kuntokartoitukseen: 

  • Syö kevyesti.
  • Vältä alkoholin nauttimista 48 tuntia ennen testiä. 
  • Vältä runsasta kofeiinipitoisten juomien nauttimista. 
  • Vältä tehokasta liikuntaa ennen testiä. 
  • Saavu testiin noin 15 minuuttia ennen
    sovittua aikaa, jotta ehdimme täyttää  esitietolomakkeen.

Alempana löydät lisää tietoa kuntokartoituksesta, pölkupyöräergometrista ja Seca-kehonkoostumusmittauksesta

Tervetuloa kuntotestaukseen Hämeenlinnan toimipisteeseemme.